Đăng ký

Giải câu 6 Trang 49 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do là: chiều dài của sợi dây phải bằng một số lẻ lần một phần tư bước sóng:

                \(l=(2k+1) \dfrac{\lambda}{4}\)