Đăng ký

Giải câu 7 Trang 133 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn C. \(0,589 \mu m.\)

Bước sóng của bức xạ màu vàng của natri (Na) từ \(0,57 \mu m\) đến \(0,6 \mu m.\)