Đăng ký

Giải câu 3 Trang 132 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Công thức tính khoảng vân: \(i=\dfrac{\lambda D}{a}.\)