Đăng ký

Giải câu 1 Trang 129 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Trong thí nghiệm giao thoa, có thể bỏ màn M để ánh sáng từ hai nguồn \(F_1,F_2\) chiếu qua kính lúp vào mắt.

     Nếu nguồn sáng là nguồn laze thì phải đặt màn M để tránh ánh sáng từ hai nguồn \(F_1,F_2\) chiếu vào mắt, ảnh hưởng không tốt đến mắt.