Đăng ký

Giải câu 5 Trang 132 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Những đặc điểm của ánh sáng đơn sắc:

- Mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng trong chân không xác định.

- Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu xác định, gọi là màu đơn sắc.