Đăng ký

Giải câu 2 Trang 132 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Công thức xác định vị trí các vân sáng:

\(x_k=k \dfrac{\lambda D}{a}\)  (với \(k=0;\pm1;\pm2;...\))

Trong đó:

k: bậc giao thoa;

\(\lambda\): bước sóng ánh sáng (m);

D: khoảng cách từ hai khe đến màn (m);

a: khoảng cách giữa hai khe (m).