Đăng ký

Giải câu 6 Trang 79 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Ta có: \(U^2=U_R^2+U_C^2\)

Suy ra \(U_R=\sqrt{U^2+U_C^2}=\sqrt{100^2-80^2}=60(V)\)

Cường độ dòng điện hiệu dụng: \(I=\dfrac{U_R}{R}=\dfrac{60}{30}=2(A)\)

Dung kháng: \(Z_C=I=\dfrac{80}{2}=40(\Omega)\)