Đăng ký

Giải câu 3 Trang 79 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     * Cộng hưởng điện là hiện tượng trong mạch R, L, C mắc nối tiếp có \(Z_L=Z_C\) tức là \(\omega=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}\).

     * Đặc trưng của cộng hưởng điện:

     - Tổng trở mạch Z = R là nhỏ nhất và \(I=\dfrac{U}{R}\) là lớn nhất.

     - Dòng điện i cùng pha với điện áp u.

     - \(U=U_R\).

     - \(U_L=U_C.\)

shoppe