Đăng ký

Giải câu 1 Trang 75 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Hiệu điện thế của mạch điện một chiều gồm nhiều điện trở mắc nối tiếp bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở:

             \(U=U_1+U_2+U_3+...\)