Đăng ký

Giải câu 1 Trang 79 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Định luật Ôm đối với mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp:

     Cường độ hiệu dụng trong một mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp có giá trị bằng thương số của điện áp hiệu dụng của mạch và tổng trở của mạch:

                      \(I=\dfrac{U}{Z}\)