Đăng ký

Giải câu 2 Trang 79 - Sách giáo khoa Vật lí 12

1 - e; 2 - c; 3 - a; 4 - b; 5 - d; 6 - f.