Đăng ký

Giải câu 2 Trang 76 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Đoạn mạch chỉ có R: \(\overrightarrow{U_R}\) hợp với \(\overrightarrow{I}\) một góc \(\varphi=0^0\)\(\overrightarrow{U_R}\) cùng phương, cùng chiều với \(\overrightarrow{I}\)     Đoạn mạch chỉ có C: \(\overrightarrow{U_C}\) hợp với  \(\overrightarrow{I}\) một góc \(\varphi=-90^0\),  \(\overrightarrow{U_C}\) vuông góc với  \(\overrightarrow{I}\)  và hướng xuống.

     Đoạn mạch chỉ có L: \(\overrightarrow{U_L}\) hợp với  \(\overrightarrow{I}\) một góc \(\varphi=90^0\),  \(\overrightarrow{U_L}\) vuông góc với  \(\overrightarrow{I}\) và hướng lên.