Đăng ký

Giải câu 3 Trang 77 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Với  \(U_L>U_C\)

Từ hình vẽ ta có:

\(U^2=U_R^2+U_{LC}^2=U_R^2+(U_L-U_C)^2\)

Mà \(U_R=IR, U_L=IZ_L,U_C=IZ_C\)

Suy ra: \(U^2=I^2. [R^2+(Z_L-Z_C)^2]\)

\(\Rightarrow I=\dfrac{U}{\sqrt{R^2+(Z_L-Z_C)^2}}\)

Đặt \(Z=\sqrt{R^2+(Z_L-Z_C)^2}\) ta được \(I=\dfrac{U}{Z}\)