Đăng ký

Giải câu 6 Trang 13 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Bình đặt thằng đứng sẽ đo được thể tích chính xác nhất.

Cách b).