Đăng ký

Giải câu 5 Trang 13 - Sách giáo khoa Vật lí 6

      Những dụng cụ có thể đo thể tích chất lỏng gồm: chai, lọ, ca đong, bình chia độ, bơm tiêm,... có ghi sẵn dung tích.