Đăng ký

Giải bài 3.1 Trang 10 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn: Bình phải có GHĐ từ 500ml trở lên và có ĐCNN càng nhỏ đó càng chính xác.

Giải:  Chọn B. Bình 500ml và có vạch chia tới 2ml.