Đăng ký

Giải bài 3.7 Trang 10 - Sách bài tập Vật lí 6

Học sinh tự làm ở nhà.