Đăng ký

Giải bài 3.6 Trang 10 - Sách bài tập Vật lí 6

Các loại ca đong, chai, lọ có ghi sẵn dung tích thường được dùng để đong xăng, dầu, nước mắm, bia,...

Các loại bình chia độ thường được dùng để đo thể tích chất lỏng trong phòng thí nghiệm.

Xi lanh, bơm tiêm thường được dùng để đo thể tích nhỏ như thuốc tiêm, máu,...