Đăng ký

Giải câu 2 Trang 12 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Quan sát trên hình 3.1 thấy có:

- Một thau đựng nước mắm không ghi GHĐ và ĐCNN.

- Một ca đong to có GHĐ 1 lít và ĐCNN 0,5 lít.

- Một ca đong nhỏ có GHĐ 0,5 lít và ĐCNN 0,5 lít.

- Một can nhựa có GHĐ 5 lít và ĐCNN 1 lít.