Đăng ký

Giải câu 1 Trang 12 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Đổi đơn vị đo thể tích chất lỏng:

\(1m^3=1000dm^3=1000000cm^3.\)

\(1m^3=1000 lít=1000000ml=1000000cc.\)