Đăng ký

Giải câu 1 Trang 80 - Sách giáo khoa Vật lí 6

     Quần áo vẽ ở hình \(A_2\) khô nhanh hơn ở hình \(A_1\), chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ (vì trời nắng có nhiệt độ cao hơn trời có mây và râm).