Đăng ký

Giải bài 26-27.3 Trang 76- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn C. Sự tạo thành hơi nước.