Đăng ký

Giải bài 21.10 Trang 68- Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

Khi bị nung nóng băng kép cong về phía thanh kim loại nở vì nhiệt nhiều hơn nên thanh kim loại nở vì nhiệt nhiều hơn sẽ ở vòng ngoài.

Trả lời:

Chọn A. Thép, đồng, nhôm.