Đăng ký

Giải bài 1.14 trang 5- Sách bài tập Vật lí 8

Hướng dẫn :

Nếu hai đoàn tàu chạy cùng chiều và nhanh như nhau thì hai đoàn tàu đứng yên so với nhau.

Giải :

  Cơ sở khoa học của cách xử lí thông minh của người lái tàu Boóc- xép là :

  Boóc - xép hãm tàu của mình lại, rồi cho tàu chạy lùi, nhanh dần cho tới khi nhanh bằng các toa tàu nên mặc dù các toa tàu tụt dốc rất nhanh nhưng nếu so với tàu của Boóc-xép thì các toa tàu gần như không chuyển động.

  Do đó, các toa tàu áp sát vào con tàu một cách êm nhẹ , không bị hư hại gì.