Đăng ký

Giải câu 10 trang 6- Sách giáo khoa Vật lí 8

- Ô tô chuyển động so với người đứng bên đường và cột điện , đứng yên so với người lái xe.

- Người lái xe : chuyển động so với người bên đường và cột điện , đứng yên so với ô tô.

- Người đứng bên đường : chuyển động so với ô tô và người lái xe , đứng yên so với cột điện.

- Cột điện : chuyển động so với ô tô và người lái xe, đứng yên so với người đứng bên đường.