Đăng ký

Giải câu 7 trang 5- Sách giáo khoa Vật lí 8

Hướng dẫn :

Có thể lấy các ví dụ sau:

- Hành khách ngồi trên tàu đang rời khỏi nhà ga, hành khách chuyển động so với nhà ga nhưng đứng yên so với toa tàu.

- Vận động viên cưỡi ngựa đua , vận động viên chuyển động so với vạch xuất phát nhưng đứng yên so với con ngựa.

- Ô tô đang đỗ bên đường , ô tô đang đứng yên so với cây bên đường nhưng chuyển động so với người đi đường.