Đăng ký

Giải bài 1.15 trang 5- Sách bài tập Vật lí 8

Chọn C. Xe này chuyển động so với xe kia