Đăng ký

Giải bài 1.10 trang 4- Sách bài tập Vật lí 8

Chọn D. Đối với hành khách đang ngồi trên máy bay thì sân bay đang chuyển động.