Đăng ký

Giải bài 1.17 trang 5- Sách bài tập Vật lí 8

Dựa vào tính tương đối của chuyển động.

Thổi luồng gió vào máy bay đang đứng yên theo chiều ngược chiều chuyển động thực của máy bay nên nếu lấy luồng gió làm mốc thì máy bay sẽ chuyển động ngược lại . Do đó, ta vẫn thu được kết quả như trong thực tế.