Đăng ký

Giải câu 3 trang 5- Sách giáo khoa Vật lí 8

Vật không thay đổi vị trí đối với một vật khác chọn làm mốc thì được coi là đứng yên.

   Ví dụ : Người ngồi trên đoàn tàu đang chuyển động , vì vị trí của người ở trên tàu không đổi nên so với tàu thì người ở trạng thái đứng yên.