Đăng ký

Giải câu 5 trang 5- Sách giáo khoa Vật lí 8

 So với toa tàu thì hành khách là đứng yên vì vị trí của hành khách đối với toa tàu không thay đổi.