Đăng ký

Giải bài 9 trang 8 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Điền vào chỗ trống để hai số ở mỗi dòng là hai số tự nhiên liên tiếp tăng dần:
                                      ....,8
                                      a,.....

Hướng dẫn giải

Giải:

Theo đề tài, ta phải tìm số liền trước của số 8 và số liền sau của số tự nhiên a.

Ta có:     a) 7; 8              b) a; a + 1.

shoppe