Đăng ký

Giải bài 1 trang 7 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

a) Viết số tự nhiên liền sau mỗi số:

17;                           99;                   a (với a ∈ N).

b) Viết số tự nhiên liền trước mỗi số:

35;         1000;       b (với b ∈ N*).

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Để tìm số liền sau của số tự nhiên a, ta tính a + 1.

Để tìm số liền trước của số tự nhiên a khác 0, ta tính a - 1.

Giải:

a) 

Số tự nhiên Số liền sau
17 18
99 100
a a + 1

 

b) 

Số tự nhiên Số liền trước
35 34
1000 999
b b - 1

 

 

shoppe