Đăng ký

Giải bài 10 trang 8 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần:

         ...., 4600, ....

         ...., ...., a.

Hướng dẫn giải

Giải:

a) Theo đề bài, ta phải tìm số liền sau và số liền trước của số 4600.

Dòng 1 được điền như sau: 4601; 4600; 4599.

b) Số 1 là số nhỏ nhất trong ba số tự nhiên liên tiếp phải tìm. Số liền sau a là 1 + 1, số liền sau a + 1 là a  + 2.

Dòng 2 được điền như sau: a + 2; a + 1; a.

shoppe