Đăng ký

Giải bài 11 trang 10 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

a) Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7
b) Điền vào bảng:
 

Số đã cho Số trăm Chữ số hàng trăm Số chục Chữ số hàng chục

1425

2307

       

 

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Sử dụng cách tách só tự nhiên thành từng lớp để ghi.

Lưu ý phân biệt: số với chữ số, số chục với chữ số hàng chục, số trăm với chữ số hàng trăm...

Giải:

a) Số tự nhiên gồm 135 chục và 7 đơn vị là số 1357.

b)

Số đã cho Số trăm Chữ số hàng trăm Số chục Chữ số hàng chục

1425

2307

14

23

4

3

142

230

2

0

 

shoppe