Đăng ký

Giải bài 71 trang 30 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm số tự nhiên c, biết rằng với mọi n ∈ N* ta có:

a) \( c^n=1;\)        b) \(c^n=0.\)

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

\(1^n=1; 0^n=0.\)

Giải:

a) c = 1;      b) c = 0.