Đăng ký

Giải bài 68 trang 36 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

    Tính

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn: 

  Áp dụng 

\(\sqrt[3]{a^3}=a\)

 \( \sqrt[3]{a^3}. \sqrt[3]{b}= \sqrt[3]{ab}\) và \(\frac{ \sqrt[3]{a^3}}{ \sqrt[3]{b}}= \sqrt[3]{\frac{a}{b}}\)

    Giải: 

a) \( \sqrt[3]{27}-\sqrt[3]{-8}-\sqrt[3]{125}= 3-(-2) -5 =0\)

b) \(\frac{ \sqrt[3]{135}}{ \sqrt[3]{5}} -\sqrt[3]{54}.\sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{\frac{135}{5}}- \sqrt[3]{54.4} =\sqrt[3]{27}- \sqrt[3]{216}=3-6 =-3\)