Đăng ký

Giải bài 37 trang 41 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Viết một đa thức bậc 3 với hai biến x, y và có ba hạng tử.

Hướng dẫn giải

Chẳng hạn : \(x^3+2xy+y; \)    \(x^2-5xy + y^3\)