Đăng ký

Công thức tính co độ dài

Co độ dài được tính theo công thức sau: (\(l_0\): chiều dài thực của vật;  \(l\): chiều dài được quan sát khi vật có vận tốc v)

                    \(l=l_0 \sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}\)