Đăng ký

Bài 66 trang 95 SGK Toán 9 tập 2

Đề bài

a) Tính độ dài cung \(60^0\) của một đường tròn có bán kính \(2 dm.\)

b) Tính chu vi vành xe đạp có đường kính \(650mm.\)

Hướng dẫn giải

+) Độ dài cung tròn \(n^0\) của đường tròn bán kính \(R\) là: \(l=\frac{\pi Rn}{180}.\)

+) Chu vi đường tròn bán kính \(R\) là \(C=2\pi R = \pi d.\)

Lời giải chi tiết

a) Áp dụng số vào công thức \(l = {{\pi Rn} \over {180}}\) ta có:

        \(l = {{3,14.2.60} \over {180}} = 2,09 (dm) ≈ 21 (cm).\)

b) Độ dài vành xe đạp là: \(C= 3,14. 650 = 2041 (mm) ≈ 2(m).\)

shoppe