Đăng ký

Bài 6 trang 82 - sách giáo khoa Hóa 12

Cation \(R^+\) có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là \(2p^6\). Nguyên tử R là Na.

Vì vậy, chúng ta chọn B