Bài 3. Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp - Hóa lớp 12

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 3. Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 15 - sách giáo khoa Hóa 12

Xà phòng thường dùng là hỗn hợp muối natri hoặc muối kali của axit béo, có thêm một số chất phụ gia.

Bài 1 trang 15 SGK Hóa học 12

Nắm được khái niệm về xà phòng LỜI GIẢI CHI TIẾT Xà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc muối kali của axit béo có thêm một số chất phụ gia.

Bài 2 trang 15 - sách giáo khoa Hóa 12

a. Xà phòng là sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa Đ b. Muối natri hoặc kali của axit hữu cơ là thành phần chính của xà phòng S c. Khi đun nóng chất béo với dung dịch NaOH hoặc KOH ta được xà phòng Đ d. Từ dầu mỏ có thể sản xuất được chất giặt rửa tổng hợp Đ  

Bài 2 trang 15 SGK Hóa học 12

a Đ b S. Muối natri hoặc kali của AXIT BÉO là thành phần chính của xà phòng. c Đ d Đ

Bài 3 trang 15 - sách giáo khoa Hóa 12

a. Các phươn trình hóa học: C{17}H{35}COO3 + 3NaOH rightarrow 3C{17}H{35}COONa + C3H5OH3     1 C{15}H{31}COO3 + 3NaOH rightarrow 3C{15}H{31}COONa + C3H5OH3     2 C{17}H{33}COO3 + 3NaOH rightarrow 3C{17}H{33}COONa + C3H5OH3     3 b, Số mol  tristearoylglixerol = dfrac{200000}{890} = 224,72

Bài 3 trang 15 SGK Hóa học 12

Tính khối lượng tristearoylglixerol, tripanmitoyglixerol và trioleoylglixerol => số mol của từng chất Viết PTHH, đặt số mol vào PTHH, tính khối lượng xà phòng thu được  Chú ý: Phản ứng có hiệu suất. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Các PTHH: C17H35COO3C3H5 + 3NaOH   > 3C17H35COONa + C3H5OH3                    

Bài 4 trang 16 - sách giáo khoa Hóa 12

Ưu điểm: Xà phòng có chứa các axit béo bị vi sinh vật phân hủy do đó không gây ô nhiễm môi trường. Trong khi đó chất giặt rửa tổng hợp có thể gây ô nhiễm môi trường. Nhược điểm: Các muối panmitat của các kim loại hóa trị II của xà phòng khó tan trong nước cứng.  

Bài 4 trang 16 SGK Hóa học 12

Xà phòng chỉ dùng được trong nước mềm, chất giặt rửa tổng hợp dùng được ngay cả trong nước cứng. Việc khai thác nguồn dầu, mỡ động, thực vật để sản xuất xà phòng dẫn đến mất cân bằng sinh thái, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Bài 5 trang 16 - sách giáo khoa Hóa 12

Khối lượng của natri stearat là: m{C{17}H{35}COONa} = dfrac{1 times 72}{100} = 0,72 tấn = 720 kg Phương trình hóa học: C{17}H{35}COO3C3H5      +    3NaOH   rightarrow    3C{17}H{35}COONa      +     C3H5OH3    890kg                                                         3 . 306 kg   x?k

Bài 5 trang 16 SGK Hóa học 12

mC17H35COONa=1000.72/100=720kg C17H35COO3C3H5 + 3NaOH   > 3 C17H35COONa + C3H5OH3               890 kg                                      918 kg          x kg                                       720 kg => x = 698,04 kg Khối lượng chất béo cần dùng là: m chất béo=698,04.100/89=784,3 kg

Giải bài 1 trang 15 SGK Hóa học 12

BÀI 1 TRANG 15, SGK Xà phòng thường dùng là hỗn hợp muối natri hoặc muối kali của axit béo, có thêm một số chất phụ gia.

Giải bài 2 trang 15 SGK Hóa học 12

BÀI 2 TRANG 15, SGK Điền chữ Đ đúng hoặc S  sai vào ô trống ở các phát biểu sau : a. Xà phòng là sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa. Đ b. Muối natri hoặc kali của axit hữu cơ là thành phần chính của xà phòng. S c. Khi đun nóng chất béo với dung dịch NaOH hoặc KOH ta được xà phòng Đ d. Từ dầu mỏ có t

Giải bài 3 trang 15 SGK Hóa học 12

BÀI 3 TRANG 15, SGK A. Các phương trình hóa học: C{17}H{35}COO3C3H5+3NaOH to 3C{17}H{35}COONa +C3H5OH3 1C{15}H{31}COO3C3H5+3NaOH to 3C{15}H{31}COONa +C3H5OH3 2C{17}H{33}COO3C3H5+3NaOH to 3C{17}H{33}COONa +C3H5OH3 3 B. Số mol tristearoylglixerol =dfrac{200000}{890

Giải bài 4 trang 16 SGK Hóa học 12

BÀI 4 TRANG 16, SGK Ưu điểm:  Xà phòng có chứa các axit béo bị vi sinh vật phân hủy do đó không gây ô nhiễm môi trường. Trong khi đó các chất giặt rửa tổng hợp có gây ô nhiễm môi trường. Nhược điểm: Các muối panmitat hay stearat hay stearat của các kim loại hóa tri II của xà phòng thường khó tan t

Giải bài 5 trang 16 SGK Hóa học 12

BÀI 5 TRANG16, SGK Khối lượng natri stearat là: m{C{17}H{35}COONa}=dfrac{1 times 72}{100}=0,72 tấn= 720kg Phương trình hóa học : C{17}H{35}COO3C3H5 + 3NaOH to 3C{17}H{35}COONa+ C3H5OH3 890kg

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 3. Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp - Hóa lớp 12 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!
Bài liên quan