Bài 8. Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat - Hóa lớp 12

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 8. Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Báo cáo thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

THÍ NGHIỆM 1: ĐIỀU CHẾ ETYL AXETAT Hiện tượng: có lớp este mùi thơm tạo thành nổi lên trên dd NaCl. C2H5OH + CH3COOH → CH3COOC2H5 + H2O THÍ NGHIỆM 2: PHẢN ỨNG XÀ PHÒNG HOÁ Hiện tượng: có lớp chất rắn nhẹ nổi lên trên mặt dd. Giải thích: đó là muối natri của axit béo, thành phần chính của xà phò

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 8. Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat - Hóa lớp 12 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!