Bài 1. Este - Hóa lớp 12

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 1. Este được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 7 - sách giáo khoa Hóa 12

a. Este là sản phảm của phản ứng giữa axit và ancol S b. Este là hợp  chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO^ S c. Este no, đơn chất, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2 với n geq 2 Đ d. Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este Đ e. Sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este S  

Bài 1 trang 7 SGK Hóa học 12

Nắm được khái niệm este: Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR thì được este. Biết cách lập công thức tổng quát của este: CnH2n+22k k=π + vòng LỜI GIẢI CHI TIẾT a S. Ví dụ phản ứng giữa axit vô cơ và ancol không phải là este            B S. Vì phân tử este không có anio

Bài 2 trang 7 SGK Hóa học 12

Nắm được cách viết đồng phân của este LỜI GIẢI CHI TIẾT CH3CH2COOCH3 CH3COOCH2CH3 HCOOCH2CH2CH3 Đáp án C

Bài 2 trang 7- sách giáo khoa Hóa 12

Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có 4 este đồng phân của nhau: CH3CH2COOCH3 CH3COOCH2CH3 HCOOCH2CH2CH3

Bài 3 trang 7 - sách giáo khoa Hóa 12

Y là muối 2C có dạng CH3COONa rightarrow X là este có dạng CH3COOR' rightarrow Đáp án C Vì X có công thức phân tử là C4H8O2 rightarrow R' = C2H4O2 CH3COO=C2H5 rightarrow X: CH3COOC2H5

Bài 3 trang 7 SGK Hóa học 12

Từ CTCT của X => X là este no đơn chức, mạch hở Viết CTCT của Y => CTCT của X LỜI GIẢI CHI TIẾT X có công thức cấu tạo C4H8O2 nên X là este no, đơn chức, mạch hở Y có CTCT là CH3COONa Vậy X là CH3COOC2H5 Đáp án C

Bài 4 trang 7 - sách giáo khoa Hóa 12

MY = d times M{H{2}} = 23 times 2 = 46  rightarrow Y là rượu etylic C2H5OH rightarrow X có dạng: CH3COOC2H5: etyl exetat. Vì vậy, chúng ta chọn A.

Bài 4 trang 7 SGK Hóa học 12

Từ CTPT của X => X là este no, đơn chức, mạch hở Viết PTHH Từ tỉ khối của Z => MZ => Z => X LỜI GIẢI CHI TIẾT           RCOOR' + NaOH overset{t^{o}}{rightarrow} RCOONa + R'OH Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23 =>MZ = 46 g/mol. Z là C2H5OH vậy Y là  CH3COONa. Tên gọi của Y là etyl axetat. Đáp

Bài 5 trang 7 - sách giáo khoa Hóa 12

Thủy phân este trong môi trường axit thu được rượu, Aaxit và là phản ứng thuận nghịch:                [Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12] Và H2O tham gia trực tiếp phản ứng.   Thủy phân este trong môi trường bazo thu được muối, rượu và là phản ứng không thuận nghịch:              [Giả

Bài 5 trang 7 SGK Hóa học 12

Nắm được đặc điểm của phản ứng este hóa trong môi trường axit và môi trường bazơ LỜI GIẢI CHI TIẾT Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit : tạo ra axit, ancol, và phản ứng thuận nghịch. Phản ứng thủy phân este trong môi trường bazơ : tạo ra muối của axit, ancol và là phản ứng một chiều.

Bài 6 trang 7 SGK Hóa học 12

a   b Do este là este đơn chức nên ta có nX = nY  = 0,1 mol. MY = 3,2/0,1 = 32g/mol => CTPT của Y : CH3OH CTCT của X : CH3COOCH3 CH3COOCH3 + NaOH  > CH3COONa + CH3OH 0,1                                0,1 mZ = 0,1.82 = 8,2g

Giải bài 1 trang 7 SGK Hóa học 12

BÀI 1 TRANG 7, SGK  Điền chữ Đ đúng hoặc S  sai vào ô trống ở các phát biểu sau:                                                                                                                                     A. Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol.  S B. Este là hợp chất hữu cơ tron

Giải bài 2 trang 7 SGK Hóa học 12

BÀI 2 TRANG 7, SGK Ứng với công thức phân tử C{4}H{8}O{2} có 4 este đồng phân của nhau: CH{3}CH{2}COOCH{3} CH{3}COOCH{2}CH{3} HCOOCH{2}CH{2}CH{3} HCOOCHCH{3} | CH3

Giải bài 3 trang 7 SGK Hóa học 12

BÀI 3 TRANG 7, SGK Y là muối 2C có dạngCH3COONa to X là este có dạng CH3COOR' to  Đáp án C. Vì X có công thức phân tử là C4H8O2to R'=C2H4O2CH3COO=C2H5 to X: CH3COOC2H5

Giải bài 4 trang 7 SGK Hóa học 12

BÀI 4 TRANG 7, SGK MY= D TIMES M{H{2}} =23 TIMES2=46 TO Y  là rượu etylic C2H5OH. to X có dạng :CH3COOC2H5 : etyl axetat. Vì vậy chúng ta chọn A.

Giải bài 5 trang 7 SGK Hóa học 12

BÀI 5 TRANG 7, SGK  Thủy phân este trong môi trường axit thu được rượu, axit và là phản ứng thuận nghịch: RCOOR' + H2O underset{}{overset{H2SO4, t^o}{rightleftharpoons}} RCOONa + R'OH và H2O tham gia trực tiếp pahrn ứng. Thủy phân este trong môi trường bazơ thu được muối, rượu và là phản ứng

Giải bài 6 trang 7 SGK Hóa học 12

BÀI 6 TRANG 7, SGK A. Gọi công thức phân tử của este là CxHyOz: CxHyOz + x + frac{y}{4} frac{z}{2} O2 to xCO2 + frac{y}{2}H2O a mol                                       ax mol    afrac{y}{2} mol Ta có: n{CO{2}}= frac{6,72}{22,4}=0,3 mol n{H{2}O}= frac{5,4}{18}=0,3 mol Suy ra: mO=

Những kiến thức cần nhớ về Este chính xác nhất

ESTE LÀ BÀI MỞ ĐẦU CHO CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 12, ĐỒNG THỜI CŨNG LÀ BÀI TIẾP NỐI PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ KÌ 2 LỚP 11. VẬY CÂU HỎI ĐẶT RA Ở ĐÂY ESTE LÀ GÌ? PHẢN ỨNG ESTE HÓA, CÔNG THỨC TỔNG QUÁT CỦA ESTE CÓ KHÁC SO VỚI NHỮNG CHẤT HỮU CƠ MÀ BẠN ĐÃ ĐƯỢC HỌC HAY KHÔNG? Ở BÀI VIẾT NÀY CUNGHOCVUI SẼ TRẢ LỜI

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 1. Este - Hóa lớp 12 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!