Đăng ký

Bài 41 trang 97 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống(...):

Nếu a//b và a// c thì ...

Hướng dẫn giải

Áp dụng tính chất của ba đường thẳng song song. 

Lời giải chi tiết

Nếu a// b và a //c  thì b // c.

shoppe