Đăng ký

Giải bài 43 trang 98 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

a) Vẽ c ⊥ a

b) Vẽ b // a. Hỏi c có vuông góc với b không ? Vì sao

c) Phát biểu tính chất đó bằng lời

Hướng dẫn giải

a) Hình vẽ a // b và c ⊥ a

b) c ⊥ a , c ⊥ b => a // b

c) Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.