Đăng ký

Giải bài 40 trang 97 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Căn cứ vào hình 29. Hãy điền vào chỗ trống

    Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì ...

    Nếu a // b và c ⊥ a thì ...

Giải bài 40 trang 97 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

Nếu a \(\perp \) c và b \(\perp \) c thì a // b 

Nếu a // b và c \(\perp \)a thì c \(\perp \)b

shoppe