Đăng ký

Giải bài 45 trang 98 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

a) Vẽ d//d' và d''//d (d'' và d' phân biệt )

b) Suy ra d'//d'' bằng cách trả lời các câu hỏi sau :

- Nếu d' cắt d'' tại điểm M có thể nằm trên d không ? Vì sao?

- Qua điểm M nằm ngoài d vừa có d'//d, vừa có d''//d thì có trái với tiên đề Oclit không ? Vì sao?

- Nếu d' và d'' không thể cắt nhau (vì trái với tiên đề Ơ-clit ) thì chúng phải như thế nào ?

Hướng dẫn giải

a) Hình vẽ d' // d và d'' // d

b) 

- Nếu d' cắt d'' tại điểm M thì M không thể nằm trên d vì M thuộc d' , mà d' // d

- Qua điểm M nằm ngoài d, vừa có d' // d , vừa có d'' // d thì trái với tiên đề Ơ-clit ( qua một điểm nằm ngoài đường thẳng d, chỉ có một đường thẳng song song với d )

- d và d'' không thể cắt nhau. Vậy chúng phải song song với nhau.

shoppe