Đăng ký

Giải bài 42 trang 97 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

a) Vẽ c ⊥ a

b) Vẽ b ⊥ c. Hỏi a có song song với b không ? Vì sao

c) Phát biểu tính chất đó bằng lời

Hướng dẫn giải

a) Hình vẽ bên 

b) c \(\perp \) a và b \(\perp \) c nên a // b vì a và b cùng vuông góc với c

c) Nếu hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song với nhau.