Đăng ký

Giải bài 41 trang 97 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống:

Nếu a // b và a // c thì ...

Giải bài 41 trang 97 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

Nếu a // b và b // c thì a // c.

shoppe